25.04.2016r. obradowała WRDS Województwa Lubuskiego. 

W Zielonej Górze na pierwszym roboczym posiedzeniu spotkali się członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubuskiego (WRDS).                                                                                                                            Na posiedzeniu omówiono:

1. Regulamin WRDS. Członkowie Rady z jedną poprawką przyjęli regulamin przygotowany przez Prezydium.

 2. Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Przyjęto stanowisko w sprawie postulowanej  zmiany organizacji i zakresu kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej.                                                                                              

3. Wskazanie kandydata na członków Rady Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. WRDS rekomendowała do Rady Funduszu Ewę Parecką OPZZ.                                                  

4. Prezentacja Planu Transportowego. Po zapoznaniu się z aktualizacją zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, Rada dyskutowała na temat nowej niewystarczającej sieci transportowej, która ma obowiązywać od 2017 r. Stanowisko w tym temacie zostanie przyjęte w głosowaniu elektronicznym.      

5. Sprawy różne. Zgłoszono problem umów śmieciowych w służbie zdrowia w tym  szczególnie ostatnią próbę zastąpienia umów o pracę z ratownikami medycznymi w Szpitalu w Nowej Soli na tzw. samozatrudnienie - informacje przekazał NSZZ „Solidarność” Region Zielonogórski. Temat umów śmieciowych będzie przedmiotem obrad WRDS podczas następnego spotkania.