XXXV Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasna Górę.


Zarząd Regionu Zielonogórskiego NSZZ "Solidarność' organizuje wyjazd na 35 Pielgrzymkę Ludzi Pracy do Częstochowy na Jasną Górę.

Wyjazd planowany jest w dniach 16-17 września 2017r. - uroczystości centralne na Jasnej Górze odbędą się 17 września 2017r.

 

Koszty transportu -przejazd autobusem w obie strony pokrywa Zarząd Regionu.

Koszt noclegu w cenie 20 - 25 zł/osoba u Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie z 16/17 września 2017r. pokrywa uczestnik Pielgrzymki.

Wyjazd planowany jest z trzech miejsc Regionu

1.Zielona Góra - autobus nr 1 - odpowiedzialna za autobus Elżbieta Grudzińska                    tel : 609 483 887 ; e-mail: e.grudzinska@solidarnosc.zgora.pl 

2.Świebodzin - autobus nr 2 - odpowiedzialny za autobus Bogusław Motowidełko                 tel : 785 182 449 ; e-mail : mmotor@op.pl

3.Nowa Sól - autobus nr 3 - odpowiedzialna za autobus Danuta Kubicka                              tel : 663 281 734 ; e-mail :   dzkubicka@gmail.com

Odpowiedzialny za koordynację wyjazdu Bogusław Motowidełko.

Zgłoszenia uczestnictwa na podane powyżej dane wskazanych i odpowiedzialnych za wyjazd w poszczególnych autobusach osób prosimy wysyłać mailem lub zgłaszać telefonicznie najpóźniej do dnia 5 września 2017r. podając Imię i Nazwisko, PESEL uczestnika Pielgrzymki