RADA OCHRONY PRACY 28 sierpień 2018 r.

Dnia 28 sierpnia 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Ochrony Pracy. Podczas obrad przyjęto stanowisko w sprawie oceny i ograniczania ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na czynniki o działaniu rakotwórczym i mutagennym.. Na podstawie materiałów przygotowanych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i polityki Społecznej  omówiono problematykę zatrudnienia na podstawie  umów cywilnoprawnych. 

 ROPsierpien.jpg

 

RADA OCHRONY PRACY 17 lipca 2018 r.

Dnia 17 lipca 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Ochrony Pracy. Podczas obrad przyjęto stanowisko w sprawie działalności Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2017. Na podstawie materiałów przygotowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny , Centralny Instytut Ochrony Pracy i Państwową Inspekcję Pracy dokonano oceny i omówiono ograniczenia ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na czynniki o działaniu rakotwórczym i mutagennym. RDS1.jpg