Zmiany w systemie wynagradzania i podwyżki płac na rok 2016.

                                        

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność Johnson Controls Polska Sp. z o.o. w Świebodzinie w kwietniu 2016r. zwróciła się do pracodawcy o rozpoczęcie negocjacji dotyczących wzrostu wynagrodzeń. Rozmowy trwały dwa miesiące. W początkowej fazie rozmów nie mogliśmy się porozumieć, w związku z tym Komisja Zakładowa wyszła z żądaniem płacowym, co spowodowało przyspieszenie rozmów i większą elastyczność pracodawcy. Wspólnie z Pracodawcą zmieniliśmy system premiowania, co dało gwarancję wyższego wynagrodzenia zasadniczego i przede wszystkim zwiększenie wynagrodzenia dla najmniej zarabiających Pracowników oraz zmniejszenie dysproporcji na poszczególnych działach. System premiowania stał się bardziej przejrzysty i sprawiedliwy. Do tego Pracownicy produkcyjni i około produkcyjni dostali podwyżkę kwotową w jednakowej wysokości. Wszystko to jest zagwarantowane od 01 lipca 2016. Pracownicy tzw. biurowi otrzymają podwyżkę od 01 stycznia 2017r., która będzie procentowa. Rozmowy były trudne, sytuacja była napięta, mogło dojść do sporu zbiorowego, ale udało się dojść do kompromisu. Porozumienie podpisaliśmy 23.06.2016

 

                                                                                      Komisja Zakładowa

                                                                                       NSZZ Solidarność

                                                                                  Johnson Controls Polska

                                                                                          Świebodzin