XXXIV Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasna Górę.


Zarząd Regionu Zielonogórskiego NSZZ "Solidarność' organizuje wyjazd na 34 Pielgrzymkę Ludzi Pracy do Częstochowy na Jasną Górę.

Wyjazd planowany jest w dniach 17-18 września 2016r. - uroczystości centralne na Jasnej Górze odbędą się 18 września 2016r.

(dokładny rozkład przebiegu uroczystości 18 września 2016r. oraz w dniu poprzedzającym podamy w terminie późniejszym)

Koszty transportu -przejazd autobusem w obie strony pokrywa Zarząd Regionu.

Koszt noclegu w cenie 20 zł/osoba u Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie z 17/18 września 2016r. pokrywa uczestnik Pielgrzymki.

Wyjazd planowany jest z trzech miejsc Regionu

1.Zielona Góra - autobus nr 1 - odpowiedzialna za autobus Elżbieta Grudzińska                 tel : 609 483 887 ; e-mail: e.grudzinska@solidarnosc.zgora.pl 

2.Świebodzin - autobus nr 2 - odpowiedzialny za autobus Michał Kukuła                             tel : 666 600 891 ; e-mail : kukula_m@o2.pl lub michal.kukula@ikea.com

3.Nowa Sól - autobus nr 3 - odpowiedzialna za autobus Danuta Kubicka                             tel : 663 281 734 ; e-mail : dzkubicka@gmail.com

Odpowiedzialny za koordynację wyjazdu Bogusław Motowidełko.

Zgłoszenia uczestnictwa na podane powyżej dane wskazanych i odpowiedzialnych za wyjazd w poszczególnych autobusach osób prosimy wysyłać mailem lub zgłaszać telefonicznie najpóźniej do dnia 5 września 2016r. podając Imię i Nazwisko, PESEL uczestnika Pielgrzymki