Zakończono trwające od lutego 2016r. negocjacje w sprawie wzrostu płac dla pracowników Eldrob S.A. w Świebodzinie. Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Świebodzinie po trudnych ponad trzymiesięcznych negocjacjach podpisała nowe taryfikatory płac ustalające wzrost stawek godzinowych w poszczególnych kategoriach zaszeregowania czynności pracowników produkcji i  tabele stawek godzinowych osobistego zaszeregowania pracowników pozaprodukcyjnych.      Ustalono dodatkowo wzrost niektórych dodatków wydajnościowych i wprowadzono nową kategorię zaszeregowania dla operatorów maszyn produkcyjnych. Podwyżki płac obowiązują od 1 kwietnia 2016r. i zostały wypłacane od maja z wyrównaniem za kwiecień. Nadal trwają  negocjacje prowadzone przez NSZZ „Solidarność” w firmach związanych z Eldrob tj. w firmie obsługującej chłodnictwo „JARKO” i obsługującej automatykę i elektrykę „SERWIS”. Ponadto w wyniku zmian organizacyjnych i prowadzonych przez NSZZ „Solidarność” w ich imieniu negocjacji- automatycy przechodzący do Eldrob z firmy „SERWIS”- otrzymali podwyżkę stawek osobistego zaszeregowania. Ustalono również, że kolejna runda negocjacji w sprawie wzrostu płac dla pracowników obsługi technicznej odbędzie się w Eldrob od  3 sierpnia 2016r.