Dokumenty Związkowe

Protokół z ustalenia wyników wyborów władz zakładowych protokół stwierdzający prawomocność Porządek posiedzenia wyborczego - wzór JEDNOLITY_TEKST_STATUTU_NSZZ_-_po_zmianiach_14.pdf Uchw.fin.po_27KZD.pdf Bilans Rachunek wyników Informacja dodatkowa Projekt Uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Wnioski o zasiłki statutowe Deklaracja związkowa