Przewodniczący Zarządu Regionu

P1030771.JPG

MACIEJ JANKOWSKI (ur. 17.11.1945 r. w Krążkowie) – działacz związkowy, poseł na Sejm III kadencji /1997-2001/. Technik meliorant, absolwent Państwowej Szkoły Technicznej w Gorzowie Wlkp. Do 1990 roku pracował w Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Kożuchowie. W latach 70-75 był członkiem Stronnictwa Demokratycznego. W październiku 1980 roku  współtworzył Komitet  Założycielski NSZZ  „Solidarność” przy RPM w Kożuchowie. Na początku 1981 roku został pierwszym przewodniczącym Komisji Zakładowej, zrzeszającej prawie 300 pracowników (około 80% załogi) i delegatem na I Walne Zebranie Delegatów Regionu Zielonogórskiego NSZZ „Solidarność”.

Od tego momentu całkowicie poświęcił się działalności związkowej, również w strukturach regionalnych. Brał udział we wszystkich akcjach i działaniach „Solidarności”, a w trakcie strajku lubogórskiego był członkiem zespołu interwencyjnego Zbigniewa Mrowca. Uczestniczył także w delegacji do Warszawy na rozmowy z ministrem Stanisławem Cioskiem, której przewodniczył Edward Krzycki.

Po stanie wojennym, gdy weszła w życie  ustawa o samorządzie pracowniczym, zaangażował się w jego tworzenie, a następnie został przewodniczącym Rady Pracowniczej przy RPM w Kożuchowie. W tym czasie pomagał również działaczom „Solidarności" zwolnionym z pracy, rozprowadzał materiały informacyjne, czasopisma i ulotki z regionów Dolny Śląsk i Mazowsze.

W 1989 roku, wraz z innymi działaczami, odtworzył  „Solidarność” w RPM i ponownie został przewodniczącym Komisji Zakładowej, a także członkiem Tymczasowego Zarządu Regionu Zielonogórskiego, delegatem na Walne Zebranie Delegatów oraz po wyborach, członkiem Zarządu Regionu.

Wtedy również rozpoczął działalność polityczną w ramach Komitetu Obywatelskiego, który współtworzył na terenie Kożuchowa i został wybrany jego przewodniczącym. Pod jego kierunkiem została przeprowadzona pierwsza kampania wyborcza do parlamentu, a w1990 roku kampania samorządowa.

Po wyborach samorządowych został Burmistrzem Kożuchowa. Funkcję tę pełnił do 15 lutego 1992, kiedy to został  wybrany przewodniczącym Zarządu Regionu Zielonogórskiego NSZZ „Solidarność” i delegatem  na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. W tym samym roku został również członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

W latach 1996 – 97 był jednym z inicjatorów i założycieli lubuskiej Akcji Wyborczej Solidarność. Od 1997 roku był przewodniczącym Rady Regionalnej AWS Regionu Zielonogórskiego, a od roku 2000 przewodniczącym RR AWS Województwa Lubuskiego.

W latach 1997 – 2001 był posłem na Sejm RP. Wykorzystując swoją wiedzę zdobytą w działalności związkowej i doświadczenie samorządowe, aktywnie uczestniczył w pracach legislacyjnych nad dwiema ważnymi reformami – ochrony zdrowia i samorządu terytorialnego. Współtworzył województwo lubuskie.

Od 2001 roku zrezygnował z działalności politycznej skupiając całą uwagę na pracy przewodniczącego Zarządu Regionu Zielonogórskiego NSZZ „Solidarność”, której przewodniczącym jest  od 1992 roku.

Jego dorobek i kompetencje zyskały duże uznanie w „Solidarności”. Od 20 grudnia 2002  do 30 grudnia 2010 r. pełnił funkcję pierwszego zastępcy przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Był członkiem zespołów Komisji Krajowej ds. polityki zagranicznej, integracji europejskiej i Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz ds. rozwoju dialogu społecznego.

Był członkiem Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Gorzowie Wlkp. i Komisji Trójstronnej ds. Spraw Społeczno – Gospodarczych.